Ευθύνη απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος.

H Γεωργιάδης ΑΕ  παίρνει σοβαρά την ευθύνη της απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος  που αποτελεί  κεντρική πρόκληση και ένα ουσιαστικό μέλημα της  εταιρικής της φιλοσοφίας “Green Page” και διαχείρισης της παραγωγικής της διαδικασίας “Green Production”.

  • Οι διαδικασίες που ακολουθούνται διακατέχονται από υψηλά standard υγιεινής
  • Προτείνουμε (όπου είναι εφικτό) συσκευασίες από ανακυκλωμένο χαρτί και όχι ξυλοπολτό
  • Τα μελάνια είναι απαλλαγμένα από βαρέα μέταλλα Ειδικά για τα ‘’food grade’’ προϊόντα χρησιμοποιούμε ‘’Bio”
  • Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης: Χάρτου, Γυαλιού, Αλουμινίου, Πλαστικού
  • Χρησιμοποιούμε κόλλες με πρώτη ύλη το άμυλο, χωρίς οσμές
  • Για το φινίρισμα επιλέγουμε βερνίκια μη επιβλαβή για το περιβάλλον, και ως πρώτη ύλη και ως παραγωγική διαδικασία

Διατηρώντας το πιστοποιημένο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας BM TRADA παρέχουμε την διασφάλιση ότι τα προϊόντα μας προέρχονται και παράγονται σε συμμόρφωση με ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό πρότυπο.