Ευθύνη απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αποτελεί κεντρική πρόκληση και ένα ουσιαστικό μέλημα της εταιρικής της φιλοσοφίας “Green Page” και διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας “Green Production”. Η επιχείρηση μας, είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και 22000:2005. Όλες οι γραμμές παραγωγής έχουν μελετηθεί έτσι ώστε να λειτουργούν με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και με σεβασμό στον άνθρωπο.

Συμμετέχουμε σε κάθε διαδικασία φιλική προς το περιβάλλον, έχοντας σχεδόν, πλήρως απαλλάξει τα στάδια παραγωγής μας, από χρήση βλαβερών προϊόντων.

  • Οι διαδικασίες που ακολουθούνται όχι μόνο για τα ‘’food grade’’ προϊόντα αλλά και για τα υπόλοιπα, διακατέχονται από υψηλά standard υγιεινής.
  • Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης. Ανακύκλωση χάρτιου, γυαλιού, αλουμινίου, πλαστικών.
  • Προτείνουμε κυρίως (όπου είναι εφικτό), συσκευασίες από ανακυκλωμένο χαρτί και όχι ξυλοπολτό.
  • Τα μελάνια είναι απαλλαγμένα από βαρέα μέταλλα ενώ για τα ‘’food grade’’ προϊόντα τα μελάνια που χρησιμοποιούμε είναι ‘’Bio”.
  • Για το φινίρισμα των εντύπων προτιμάται, βερνίκια τα οποία δεν είναι επιβλαβή στο περιβάλλον και την παραγωγική διαδικασία.
  • Χρησιμοποιούμε κόλλες με πρώτη ύλη το άμυλο, χωρίς οσμές.